Webová analytika

Odhaľujeme príbehy za dátami

Návštevníci vášho webu prinášajú množstvo dát, ktoré treba správne merať a interpretovať. Pomocou webovej analytiky dokážeme nielen merať predaj, konverzie a iné metriky, ale aj odhaliť nedostatky a príležitosti na zlepšenie vášho webu a kampaní.

Pre koho to je určené

Pre e-shopy

Pre e-shopy

Pre všetkých (B2B aj B2C služby, malých aj veľkých)

Pre všetkých (B2B aj B2C služby, malých aj veľkých)

Zvýšenie predaja

Zvýšenie predaja

Zefektívnenie marketingových aktivít

Zefektívnenie marketingových aktivít

Čo je hlavným benefitom

 • Odhalenie slabých a silných stránok webu
 • Pokročilý reporting na základe rôznych parametrov
 • Vyhodnocovanie, ako zákazníci interagujú s webovou stránkou
 • Vyhodnocovanie kampaní

Čo konkrétne robíme:

 • Vytvorenie a konfigurácia Google Analytics
 • Nastavenie merania konverzií a vytváranie publík na remarketingové účely
 • Pokročilé merania pomocou Google Tag managera
 • Zaškolenie do používania
 • Reporting výsledkov
 • Riešenie komplexnejších scenárov (napr. cross-domain, kroky nákupu, e-commerce atď.)
 • Podrobná analýza problémov pomocou heatmap a nahrávok (HotJar a iné)
 • A/B testing (Google Optimize alebo Optymyze)
Napíšte nám Zavolajte nám