Správne nastavenie stratégie vo firme

Nastavte správne vašu stratégiu a predbehnite konkurenciu

Naučíte sa, ako robiť efektívny online marketing a implementovať všetky prvky do vašej digitálnej stratégie. Počas školenia vás prevedieme prípravou, nasadením, hodnotením digitálnej stratégie a pridáme aj príklady z praxe. Spoznáte nástroje digitálneho marketingu a ich vzájomné prepájanie naprieč všetkými kanálmi.

Školenie Správne nastavenie stratégie vo firme je pre ľudí, ktorí chcú efektívne využiť potenciál vo firme a naučiť sa kroky pre nastavenie ideálnej stratégie, ktorá bude o krok vpred pred konkurenciou. Je tiež určené pre manažérov projektov, alebo marketingových pracovníkov firiem.

Celodňové školenie s prezentáciou v zrozumiteľnej forme podľa konkrétnych príkladov z praxe zamerané na správne nastavenie stratégie vo firme.

Naučíte sa:

  • Analýza súčasného stavu – hodnotenie stratégie vo firme
  • Digitálny Ekosystém – see/think/do/care model
    • obsahová, marketingová, vyhodnocovacia stratégia
  • Aké digitálne nástroje vieme použiť na nastavenie stratégie
  • Nastavenie metrík pre konkrétne publikum – príklady z praxe
  • Integrácia online a offline marketingových aktivít
  • Prepojenie naprieč všetkými kanálmi
  • Návrh ďalšej stratégie pri konkrétnych výsledkoch
  • Trendy v online marketingu

 

Kurzom vás bude sprevádzať:

Spoluzakladateľ a hlava Volis International, je okrem iného aj certifikovaný Google Partners Trainer. K vzdelávaniu má veľmi blízky vzťah, nájdete ho ako rečníka na konferenciách a lektora v startupových centrách, či na univerzitách. Vo vodách online marketingu pláva viac ako dekádu, preto ovláda súvislosti a na mieru dokáže ušiť stratégiu pre malé aj veľké značky. Ako bonus pridá veľkú porciu motivujúcej energie, ktorá pomáha pri hľadaní komplexného marketingového riešenia.

Martin Volek

Skúsený školiteľ, Google Partners Tréner a CEO Volis International

}

Trvanie

6 hodín

R

Bonus

dvojhodinová konzultácia po skončení školenia, priestor na spätnú väzbu, kontrola zapracovania výstupov zo školenia vo firme

Napíšte nám Zavolajte nám