Psychológia a personalizácia v online reklame

Poznajte svojich zákazníkov a ovplyvnite ich správanie

Psychológia hrá pri tvorbe reklamy dôležitú úlohu. Okrem toho, že poskytuje informácie o uspokojovaní potrieb vytvára tiež zmenu postojov cieľových skupín. Aby bola reklama účinná, a teda ovplyvnila správanie človeka, musí diváka zaujať. Je reklama ten tajomný zvodca, ktorý nás prinúti proti našej vôli kupovať veci, ktoré vlastne vôbec nechceme a nepotrebujeme?, poprípade potrebujeme častejšie kupovať. Aj na túto otázku si odpovieme na školení psychológie a personalizácie.

Školenie Psychológia a personalizácie je vhodné pre ľudí, ktorí chcú mať ešte väčší prehľad v digitálnom marketingu a poznať možnosti svojich reklám pre zvýšenie dopytu po produktoch či službách svojej firmy. Je tiež určené pre manažérov projektov, alebo marketingových pracovníkov firiem.

Poldňové školenie s prezentáciou v zrozumiteľnej forme podľa konkrétnych príkladov z praxe zamerané na správne spotrebiteľov ako aj personalizáciu a tvorbu efektívnych reklám.

Naučíte sa:

  • Ako ovplyvniť správanie zákazníkov?
  • Ktorý tip informácií zaujíma slovenských spotrebiteľov najviac
  • Spotrebiteľské správanie, alebo poznajte svojich zákazníkov
  • Online správanie spotrebiteľov vo vašej krajine / Európa
  • Silný efekt v online marketingu vďaka dátam
  • Príklady úspešných psychologických kampaní
  • Urgencia zákazníka, ako nástroj na vyvolanie záujmu
  • Personalizácia reklám – cielenie, nastavenia, tvorba obsahu

 

Kurzom vás bude sprevádzať:

Spoluzakladateľ a hlava Volis International, je okrem iného aj certifikovaný Google Partners Trainer. K vzdelávaniu má veľmi blízky vzťah, nájdete ho ako rečníka na konferenciách a lektora v startupových centrách, či na univerzitách. Vo vodách online marketingu pláva viac ako dekádu, preto ovláda súvislosti a na mieru dokáže ušiť stratégiu pre malé aj veľké značky. Ako bonus pridá veľkú porciu motivujúcej energie, ktorá pomáha pri hľadaní komplexného marketingového riešenia.

Martin Volek

Skúsený školiteľ, Google Partners Tréner a CEO Volis International

}

Trvanie

3 hodiny

R

Bonus

hodinová konzultácia po skončení školenia, priestor na spätnú väzbu, kontrola zapracovania výstupov zo školenia vo firme

Napíšte nám Zavolajte nám