Google Analytics školenie

Naučte sa správne čítať dáta a využiť ich vo svoj prospech

Merateľnosť je jednou z hlavných výhod online marketingu. A na meranie kampaní používa väčšina webov práve Google Analytics. Vedieť ovládať a rozumieť Google Analytics preto pomôže každému, kto chce robiť čokoľvek v rámci online marketingu. Kurz pokrýva základné témy, ako analýza publika a analýza návštevnosti, ale zachádza aj do hlbšej problematiky sledovania udalostí, analýzy dát z elektronického obchodu alebo modelovania atribúcie.

Školenie Google Analytics je vhodné pre ľudí, ktorí si chcú prehĺbiť znalosti merania dát a správne vyhodnocovať svoje kampane. Je tiež určený pre manažérov projektov, alebo marketingových pracovníkov firiem.

Poldňové školenie s prezentáciou v zrozumiteľnej forme podľa konkrétnych príkladov z praxe zamerané na správne a efektívne vyhodnocovanie dát.

Naučíte sa:

  • Základy a nastavenia Google Analytics (funkcionalita, použitie, vysvetlenie pojmov)
  • Vyhodnocovanie dát, pochopenie merania metrík a štatistík
  • Nasadenie základného meracieho kódu na svoj web cez Google Tag Manager
  • Práca s reportami, automatické posielanie reportov
  • Meranie správania užívateľov pomocou udalostí (eventov)
  • Filtrovanie a segmentácia dát
  • Popis základných zdrojov (direct, organic, referral)
  • Návrh ďalšej stratégie pri konkrétnych výsledkoch

 

Kurzom vás bude sprevádzať:

Michal zabezpečuje výkonnostné online kampane, zamerané na predaj produktov a služieb naprieč Európou vo viac ako 10 krajinách sveta. Odborník na výkonnostné kampane, ako aj zbieranie, analyzovanie a vyhodnocovanie dát. Hlava nášho performance tímu. Miluje moment, keď kampane pod jeho vedením, dosahujú nadpriemerné výsledky. Vždy dobre naladený a plný pozitívnej energie.

Michal Majerník

Senior Performance Špecialista

}

Trvanie

3 hodiny

R

Bonus

hodinová konzultácia po skončení školenia, priestor na spätnú väzbu, kontrola zapracovania výstupov zo školenia vo firme

Napíšte nám Zavolajte nám