Služby

Social marketing

Sociálne médiá už dávno nie sú len o počtoch fanúšikov

Vo Volis International sme pripravili už množstvo kampaní na sociálnych mediách pre klientov ako sú EF Education First, Gedeon Richter alebo FashionTV Czech & Slovak. V lokálnom prostredí sú významným sociálnym prvkom komunity vznikajúce popri spravodajských weboch, no neodmysliteľnou súčasťou je prítomnosť významnej sociálnej siete – Facebook.

Počty fanúšikov na Facebooku sú síce dôležité, no pre vytváranie skutočne aktívnych a živých digitálnych komunít je dôležitá interakcia a tvorba dlhodobých vzťahov medzi fanúšikmi a stránkou. Preto je potrebné neustále udržiavanie konverzácie s fanúšikmi, ich odmeňovanie a aktivizácia.

Pri nákupnom rozhodnutí, alebo pri dlhodobom vnímaní značky sú dôležité práve názory, ktoré zaznievajú v online diskusiách. Preto je pri online komunitách dôležitá prezencia a monitorovanie diskusií a následná vhodná reakcia prostredníctvom moderátorov. Špecifickou aktivitou je reputačný manažment, kedy sa zameriavame na udržanie dobrého mena klienta alebo značky aj v situáciách, kedy sú nálady v komunite naladené negatívne.

Ak chcete v online marketingu zaujať, musíte sa odlíšiť. Vhodným príkladom je cielený viral marketing, ktorý osloví veľký počet ľudí za nízke náklady.