Služby

Mobilný marketing

Reklama na internete by sa správne mala nazývať reklama v mobile

Dlhodobé štatistiky ukazujú, že počet mobilných zariadení už dnes výrazne prevyšuje počty klasických počítačov. Pri návrhu online kampane pre ľubovoľný brand je preto dôležité pripraviť aj stratégiu pre mobilný marketing.

Základom v mobilnom marketingu sú pre nás testy použiteľnosti či optimalizácia webstránok pre mobilné zariadenia, čo prináša najmä výsledky v priamom predaji produktov a služieb. Využitie geolokačných sociálnych sietí alebo multi-screen aplikácie odporúčame zapojiť pri väčších projektoch, kde je dôraz na šírenie povedomia o značke.