Air Onix airlines

– Vypracovanie a realizácia marketingovej stratégie
– Plánovanie a nákup médií
– Billboardová kampaň