Digitálna marketingováagentúra
Google certifiedpartner

SMART Goals

Adwords kampane ponúkajú mnoho spôsobov, ako optimalizovať a zlepšovať ich výkon. Pravidelne sa objavujú nové aktualizácie, ktoré nám pomáhajú vyhodnotiť úspešnosť kampaní na rôznych úrovniach a niekedy je naozaj ťažké držať krok s novinkami.

V tomto článku vám jednu z nich predstavíme. Nazýva sa “Smart Goals”. Túto funkciu síce nájdete v Google Analytics, no po jej importovaní do Adwords získate šikovný nástroj na optimalizáciu.

Na začiatok si povieme, čo ten „Smart Goal” vlastne je.

Ako vyplýva už z názvu, patrí medzi ciele alebo konverzie. Konverzie nám umožňujú merať,  akú akciu užívateľ na stránke vykonal. Najčastejšie nás zaujíma, či išlo o nákup, registráciu alebo inú hodnotu pre naše podnikanie. Na základe týchto údajov vieme určiť, ktoré kampane, reklamné skupiny alebo kľúčové slová prinášajú zisk. No keď takéto ciele nemeriame, prípadne ich máme len veľmi málo a kampaň sa nám ťažko vyhodnocuje, vtedy prichádzajú na rad Smart Goals.

Smart Goal je automatická konverzia, ktorú vyhodnocuje systém na základe viacerých faktorov, ktoré ovplyvňujú kvalitu návštevy. Medzi tieto faktory patrí, napríklad, dĺžka návštevy, počet zobrazených stránok, lokácie, zariadenia, prehliadač a mnohé  ďalšie. Na základe týchto faktorov systém priradí každej návšteve určité skóre. Približne k 5% návštev s najvyšším skóre je priradená konverzia Smart Goal. Takto vieme určiť, ktoré kliky/návštevy boli najhodnotnejšie.

Nastavenie Smart Goals

Nastavenie je pomerne jednoduché, no účet Analytics musí spĺňať určité podmienky:

  • AdWords musí byť prepojený s účtom Analytics
  • Prepojený AdWords účet musí za posledný mesiac odoslať do Analytics aspoň 1000 klikov
  • Pohľad, v ktorom sú Smart Goals aktivované, nesmie prijať viac ako millión klikov denne (na SVK asi nehrozí J)
  • Musí byť aktivované zdieľanie dát s produktmi a službami Google (aktiváciu nájdete v sekcii Admin – záložka „Account Settings“)

Ak účet spĺňa tieto podmienky, aktivácia je jednoduchá. V sekcii Admin prejdete na záložku Goals/Ciele, kliknete „Vytvoriť nový“ a tu označíme „Smart Goal“.

Druhý krok je importovanie cieľu priamo do AdWords. V sekcii Tools/Nástroje prejdeme na konverzie a potom na záložku Analytics, kde po správnom prepojení nájdeme všetky ciele, ktoré je možné importovať, medzi nimi aj Smart Goal.

A je to! Máte aktivovaný Smart Goal. No ok, ale čo s tým?

Optimalizácia kampaní pomocou Smart Goals

Smart Goals nám primárne dávajú informáciu, ktoré skupiny alebo slová privádzajú najrelevantnejšiu návštevnosť na našu stránku. Takúto návštevnosť by mali kampane prinášať čo najviac a čo najlacnejšie, preto odporúčame využiť flexibilnú stratégiu ponúkania cien „Target CPA Bidding”. Táto stratégia sa snaží priniesť konverzie za cenu (Target) ktorú si určíme.

Aby táto stratégia fungovala, potrebuje systém dostatok dát. Odporúčame zbierať konverzie aspoň pár týždňov, než sa oplatí nastaviť Target CPA. Podľa aktuálnej ceny, ktorá vychádza na dosiahnutie jednej konverzie (CPA), nastavíme našu želanú cenu. Samozrejme mala by byť nižšia, no rozdiel nemôže byť príliš veľký, pretože sa môže stať, že systém nedokáže priniesť konverziu za danú cenu a ich počet sa razantne zníži.

Praktické využitie

V GA v sekcii Goals nájdete novú záložku “Smart Goals”.  Tu môžete vidieť rozdelenie návštevnosti podľa toho, či získala Smart Goal alebo nie. Tieto dve skupiny návštevnosti si potom môžete porovnať.

Ako teda tie “góly” vieme využiť? Rozhodli sme sa to otestovať na jednom z našich klientov. Ide o kampaň, kde sme mali už predtým nastavené rôzne iné konverzie a cieľom je zber “leadov”.

Pri porovnaní návštevností, ktoré získali a ktoré nezískali Smart Goals, sme zistili, že časť, ktorá dosiahla Smart Goal väčšinou dosiahla aj ostatné konverzie (asi cca. 9% celkovej návštevnosti). Môžeme teda povedať, že v tomto prípade bola návštevnosť  relevantná.

Druhý pokus sme skúsili na e-commerce projekte.
Tu nastal opačný prípad, a väčšina návštevnosti s predajom nezískala Smart Goal.

Záver

Smart Goals je ďalšia z mnohých vychytávok, vďaka ktorým môžeme zlepšiť kampane, no je určená najmä pre weby, kde sa iné konverzie nedajú merať alebo je ich málo. Smart Goals by sme však neodporúčali pri e-commerce, keďže pri týchto projektoch je nevyhnutné mať nastavené meranie objednávok.

Odporúčame pred každou kampaňou stanoviť konkrétne ciele na webe, ktoré má kampaň dosiahnuť a tieto ciele merať ako konverzie. Takto sa nám kampaň bude nielen lepšie optimalizovať, ale aj vyhodnocovať jej reálny prínos pre váš biznis.

Napíšte nám Zavolajte nám