Lokálna PPC kampaň pre Atlas Group

Ciele

  • Zvýšiť počet leadov z webu

Riešenie

  • Lokálne zameraná PPC kampaň v Google AdWords
  • Remarketing v Google AdWords

Výsledky

  • Viac ako 5 násobné zvýšenie všetkých leadov
  • 57% zvýšenie mikrokonverzií na webe

Zverejnené
marec 2018

Služby
Online kampane

Atlas Group je spoločnosť, ktorá ponúka účtovnícke, daňovo-poradenské a právne služby pre firmy. Aby sme podporili predaj, vytvorili sme menšiu PPC kampaň vo vyhľadávaní Google, lokálne zameranú na Bratislavu.

Napriek veľkej konkurencie v danom segmente pomohla kampaň ku lepším číslam a to za prijateľnú cenu za akvizíciu.

Kampaň bola delená na časti podľa jednotlivých okruhov služieb + geograficky, na používateľov v Bratislave a na používateľov na Slovensku, ktorí však hľadali účtovnícke, daňové a právne služby v Bratislave. Doplnkom bol krátkodobý remarketing s animovanými bannermi.

Výsledky kampane

Za viac ako 4 mesiace trvania kampane sa zvýšili celkové dokončenia cieľov na webe o 57,5% (vrátane mikrokonverzií ako interakcia s mapu, social buttonmi a podobne).

Predovšetkým sa však až 5 násobne zvýšil lead generation:

  • 10x viac odoslaných kontaktných formulárov
  • 215% nárast kliknutí na písanie emailu
  • Pri priaznivej cene, približne 30€ / lead

Platená kampaň mala dosah aj na organickú návštevnosť, ktorý sa zvýšila 44% a priamu návštevnosť, ktorá sa zvýšila o 17%.

Napíšte nám Zavolajte nám