Vedeli ste, že vlastne neviete koľko míňate v AdWords?

4. októbra 2017 nastala v Google AdWords jedna z najzásadnejších zmien za posledné roky. To, že tento krát je to naozaj dôležité prezrádza jeden fakt – všetko sa udialo v relatívnej tichosti (pokiaľ zrovna nesledujete Twitter účet Google AdWords).
O čom je reč?

O možnosti prekročiť maximálny denný rozpočet až o 100%!

Nie, v tom čísle majú byť naozaj dve nuly. A ako už asi tušíte, “možnosťou prekročiť” som myslel skôr možnosť zo strany systému, nie inzerenta. Takže, je čas na paniku?

Čo sa to vlastne udialo

 

Aby sme vám pomohli dosiahnuť vaše marketingové ciele, vaše kampane teraz môžu až dvojnásobne prekročiť priemerný denný rozpočet.
Google

V skratke povedané – systém sa môže rozhodnúť, že dnes namiesto limitu 50 EUR, minie 100 EUR. Alebo aj zajtra, pozajtra, či celý týždeň.

V dhšej verzii asi takto:

 • Google upravil možnosť prekročiť priemerný denný rozpočet až o 100%, v dňoch, kedy sa zvýši objem “vysoko kvalitnej dennej návštevnosti”. Treba povedať, že táto situácia mohla nastať aj doteraz, rozpočet sa však mohol zvýšiť iba o 20%.
 • V dňoch, kedy je naopak kvantita a kvalita návštevnosti nižšia, sa systém bude snažiť denný spend znížiť. Týmto spôsobom sa vaše náklady na reklamu vyrovnajú, tak, aby konečný mesačný rozpočet nepresiahol vami stanovený limit.
 • Mesačný rozpočet je v tomto prípade suma, ktorú dostaneme, ak denný rozpočet vynásobíme číslom 30,4 (priemerný počet dní v mesiaci počas roka, I presume).

Takže sa vlastne nič nemôže stať? Môže, ale…

Dobrou správou je…

Napriek tomu, že veta “Aby sme vám pomohli dosiahnuť vaše marketingové ciele…” mi na perách vyčarila úsmev, má táto zmena naozaj logiku a môže pracovať vo váš prospech.

Prvým dôvodom prečo, je rozdiel v návštevnosti a výkonnosti kampane počas dní mesiaca. Pri maximálnom dennom rozpočte 10€, sa môže jeden deň minúť naozaj 10€, ale druhý sotva 5€. Namiesto plánovaných 20€ tak miniete 15€.

S týmto sa stretávame často a rozdiel v návštevnosti sa najčastejšie týka pracovných dní a víkendu. Vo výsledku to znamená, že máte niekedy problém mesačný budget minúť.

V jednotlivých dňoch týždňa sa však väčšinou dá jednoducho identifikovať určitý vzorec, podľa ktorého môžete meniť rozpočet. Ale nie vždy je to také jednoduché. Na kolísavú návštevnosť nemusí vplývať iba deň, ale aj offline reklama, zmienka o vás či vašom produkte v médiách, alebo počasie.

Podobne je to s konverziami. V určitých prípadoch môže byť počas niektorých dní týždňa vyšší traffic, no mizerný predaj. A naopak. Presne na tieto okolnosti by vás mal flexibilný rozpočet pripraviť a vaše financie minúť čo najefektívnejšie.

Na konci mesiaca tak miniete rovnakú sumu a akékoľvek náklady navyše vám systém vráti.

Ale na druhú stranu…

Prečo sa bavíme o mesačnom rozpočte?

Google operuje s tým, že systém neminie viac, ako [denný rozpočet] x [30,4 dní]. Čo však v prípadoch, ak:

 • Kampaň beží menej ako mesiac?
  Bežná vec pri jednorázovej podpore. Napríklad pre klienta Yeme – plnochutné potraviny sme na prelome augusta a septembra pripravili awareness kampaň “Späť do školy”, ktorá zo zjavných sezónnych dôvodov bežala len 2 týždne, no nie s najmenším rozpočtom.
 • Kampaň bola pol mesiaca pozastavená?
  Napríklad kvôli vyťaženosti, sezónnosti, zmenám na webe, či iných dôvodov.
 • Zmeníte denný rozpočet uprostred mesiaca?
  Systém by mal brať do úvahy aj históriu kampane, takže je nepravdepodobné, že pri výraznom navýšení denného rozpočtu bude odrazu naplno využívať svoje “možnosti”. Napriek tomu nikto nedokáže presne predikovať, čo sa v tomto prípade bude diať.

Čo je to vlastne kvalitnejšia návštevnosť?

“Aby sme vám pomohli dosiahnuť vaše marketingové ciele…”. Ibaže marketingové ciele nie sú vždy pretavené aj do cieľov v analytike. Môže sa stať, že ciele sú nastavené zle, nie sú nastavené vôbec, alebo je počet dosiahnutých cieľov tak nízky, že systém nemá na základe čoho vyhodnocovať výkonnosť kampane.

Chýba kontrola

Ako som spomínal, “nové” rozpočtové limity môžu pracovať vo váš prospech. Ibaže nemusia. Práve kvôli vyššie uvedeným dôvodom, kedy sa táto situácia môže nastať, je najväčším kameňom úrazu nulová kontrola nad touto funkciou. Ak by skutočne išlo Googlu o lepšie dosahovanie našich marketingových cieľov, prečerpávanie denného rozpočtu by bola voliteľná funkcia.

Lenže nie je.

Takže čo s tým môžem robiť?

Automatické pravidlá

V prípade, že kampaň prekročí denný limit, viete ju pomocou automatického pravidla pozastaviť. Asi takto nejak:

Má to 2 však háčiky (a 2 riešenia):

1. háčik – Najnižšia frekvencia s akou môže pravidlo zbehnúť, je raz denne a to o konkrétnej hodine. Správne načasovať automatické pravidlo je teda veľmi obtiažne, ak nie nemožné.

Príklad: automatické pravidlo vo vyššie uvedenom príklade by pozastavilo kampaň, ak by o 18:00 bolo vyčerpaných viac, ako 20 EUR. Ale čo ak sa v danom čase minulo iba 19,90 €? Pravidlo vyhodnotí situáciu ako bezpečnú a kampaň bude veselo míňať ďalej. Alebo sa môže stať aj to, že o 18:00 už bude neskoro.

Riešenie – vytvorte viac pravidiel. Nie je to asi najinteligentnejšie vyzerajúce riešenie, ale môžete vytvoriť viac rovnakých pravidiel, pričom každé bude zbiehať o inej hodine.

2. háčik – Ak pravidlo kampaň pozastaví, kampaň zostane pozasavená aj na druhý deň.

Riešenie – vytvorte pravidlo, ktoré kampaň spustí. Podmienkou na spustenie môže byť napríklad názov kampane. Môže to vyzerať napríklad takto:

Skript

Zabrániť nadlimitnému míňaniu denného rozpočtu môžete efektívnejšie, so skriptom, ktorý pozastaví kampaň ihneď po prečerpaní denného rozpočtu.

Opäť to má háčik: žiadny takýto skript som nenašiel a zatiaľ ani nenaprogramoval. Ak ste na tom teda lepšie ako ja, budem rád, ak sa podelíte! 😉

EDIT (14.11.2017):

Netrvalo dlho a objavil sa prvý skript, ktorý rieši túto problematiku. Napísala ho Nina Varhaníková z Pizza SEO a môžete si ho stiahnuť na tomto odkaze.

 

Nápady? Otázky? Napíšte nám!

Napíšte nám Zavolajte nám