6 jednoduchých a rýchlych krokov k lepšiemu SEO

SEO (z anglického search engine optimization) je proces zvyšovania pozícií webu vo vyhľadávačoch, s cieľom dosiahnuť vyšší počet relevantných návštevníkov na vašom webe – teda tých, ktorý majú záujem o vaše služby, alebo vykonajú požadovanú akciu.

Samotné vyhľadávače sú v podstate iba „stroje“, ktoré prechádzajú stránku a snažia sa pochopiť jej obsah pomocou naučených algoritmov. Aby sme ich presvedčili, že naša stránka je pre návštevníka relevantnejšia ako iná, je potrebné poskytnúť im údaje ktoré očakávajú a dokážu ich spracovať.

V tomto článku sa preto pozrieme na 6 najzakladanejších SEO krokov, pomocou ktorých viete zlepšiť pozície vášho webu. Ich zapracovanie je pritom pomerne jednoduché a časovo nenáročné.

 

1. SSL certifikát

SSL certifikát v minulosti slúžil iba ako ochrana používateľa pred zneužitím jeho údajov. Jeho hlavnou funkciou je šifrovať komunikáciu medzi prehliadačom a samotným webom, čím zabraňuje prípadnému útočníkovi prezerať si odoslané údaje.

V súčasnosti je však situácia iná, a SSL certifikát je jedným z faktorov, podľa ktorých Google určuje pozíciu webu vo vyhľadávačoch.
Navyše od júla 2018 najpopulárnejší webový prehliadač Google Chrome zobrazuje pri weboch bez SSL certifikátu oznámenie „Nezabezpečené“, čo určite neprospieva dôveryhodnosti webu z pohľadu návštevníka.

Ak teda vlastníte web, určite by ste sa mali pozrieť či SSL certifikát máte.
Ak nie, jeho implementácia je pomerne jednoduchá – väčšina poskytovateľov web hostingu (miesta kde je váš web umiestnený) ponúka certifikáty od spoločnosti Let’s Encrypt zdarma, a stačí túto možnosť zapnúť v administrátorskom rozhraní. Ak túto možnosť poskytovateľ neponúka, SSL certifikát je možné taktiež zakúpiť za ročný poplatok od 15 EUR (cena závisí od certifikačnej autority, dodatočných funkcionalít a počtu domén).

2. Optimalizácia obrázkov

V ďalšom kroku by ste sa mali zamerať na rýchlosť webstránky, čo je taktiež jedným z faktorov pri určovaní pozície vo vyhľadávačoch.

Na analýzu rýchlosti webu môžeme využiť nástroj Page Speed Insights od spoločnosti Google, ktorý skontroluje zadanú stránku, a zobrazí odporúčania pre zvýšenie rýchlosti.
Problémom s ktorým sa stretávame najčastejšie a najviac ovplyvňuje rýchlosť webu sú obrázky – tie sú zbytočne veľké a načítavajú sa najdlhšie.

Pri optimalizácii obrázkov sa môžeme zamerať na 2 techniky, ktorých kombináciou vieme zrýchliť načítanie stránky o stovky percent:

 • Využitie tzv. Lazy-loadingu, čo je technika ktorá načíta obrázok až v momente, keď sa má zobraziť používateľovi. V praxi sa teda načítajú pri zobrazení stránky iba obrázky umiestnené v hornej časti webstránky, a ďalšie obrázky sa načítavajú postupne počas prechádzania stránky používateľom.
  Týmto spôsobom je možné znížiť počet obrázkov načítaných pri zobrazení webstránky, a tým zvýšiť rýchlosť načítania webstránky.
  Implementácia tejto techniky si však vyžaduje jednorazový zásah programátora.
 • Využitie bezstratovej kompresie obrázkov, ktorá zachová kvalitu a rozlíšenie obrázka, ale zmenší jeho veľkosť. Znie to síce veľmi jednoducho, ale je to časovo náročné, keďže túto kompresiu musíme aplikovať na každý obrázok, ktorý vkladáme na web.
  Tu však prichádzajú vhod nástroje ako TinyPNG alebo Kraken, ktoré túto kompresiu zvládnu na jednotku.

3. Názov a popis stránky

Názov a popis stránky sú dva riadky v zdrojovom kóde stránky, ktoré síce nie sú na stránke priamo viditeľné, ale popisujú o čom daná stránka je.  Navyše tieto údaje sa priamo zobrazujú vo výsledkoch vyhľadávania, a teda majú najväčší vplyv na to, čí návštevník na danú stránku klikne alebo nie.

Keďže tieto texty nie sú na webe priamo viditeľné, často sa na nich zabúda a ostávajú nevyplnené – v takom prípade Google zobrazí text, ktorý objavil na stránke ako prvý, pričom tento text nemusí hovoriť nič o obsahu stránky (a navyše môže byť vizuálne škaredý).
Skoro všetky redakčné systémy však už umožňujú zadať názov a popis stránky, takže vloženie týchto textov je jednoduchou záležitosťou.

Pri vytváraní názvu a popisu stránky by sme sa mali riadiť týmto postupom:

 • Zamyslíme sa, pre ktoré frázy by sa daná webstránka mala vo vyhľadávači zobraziť.
 • Tieto frázy upravíme do takej podoby, aby boli vizuálne príťažlivé a nevyzerali silene.
 • V prípade potreby doplníme texty, ktoré povedia niečo viac o obsahu stránky.
 • Pripravené texty vložíme napr. do nástroja SERPsim a texty skrátime/doplníme tak, aby využívali celú povolenú dĺžku poľa a nepresahovali ho.

Voľte správne kľúčové slová

Predtým, než sa pustíte do písania nadpisov, popisov či samotného obsahu, by ste mali mať vybrané správne kľúčové slová. Kľúčové slová sú frázy, ktoré používatelia zadávajú do vyhľadávača, aby našli to, čo hľadajú. Pri výbere by ste mali prihliadať predovšetkým na:

 • Vyhľadávanosť kľúčových slôv – aj významovo rovnaké slová sú často odlišne vyhľadávané. Napríklad slovo „donáška kvetov“ je vyhľadávané cca 1900x mesačne, pričom slovo „doručovanie kvetov“ je vyhľadávané 90x mesačne.
 • Vyhľadávací zámer – napríklad slovo „daňové priznanie“ má vysokú hľadanosť, no súvisí skôr s hľadaním tlačív, termínov či návodov, ako si daňové priznanie spraviť sám. Naproti tomu slovo „vypracovanie daňového priznania“ má menej hľadaní, no má jasný komerčný charakter.
 • Konkurenciu – na viac frekventované výrazy je zväčša ťažšie sa umiestniť na prvých priečkach výsledkov vyhľadávania.

Pri hľadaní správnych kľúčových slov, si môžete pomôcť nástrojmi ako Google Keyword Planner či Keywordtool.io. Tie vám ukážu, ako sú ktoré slová hľadané, ale aj ponúknu nápady na nové kľúčové slová.

4. Nadpisy

Nadpisy na webstránke sú ešte stále najlepším spôsobom ako štrukturovať text a sprehľadniť ho pre návštevníka.
Je dobré si predstaviť, že vaša webstránka je vlastne kniha, ktorú sa snažíte predať návštevníkovi. Táto kniha síce môže obsahovať veľa užitočných informácií, ale bez nadpisov návštevník nezistí o čom kniha je a odíde – návštevníci často iba prebehnú celú webstránku a prečítajú si nadpisy; až keď ich tie zaujmú, tak začnú s čítaním textu.
A rovnako fungujú aj vyhľadávače, ktoré nadpisom prikladajú väčšiu váhu ako samotnému textu.

Pri tvorbe nadpisov pritom platia rovnaké pravidlá ako v knihe: Kniha má iba jeden názov – nadpis najvyššej úrovne H1. Zvyšok knihy už obsahuje iba podnadpisy rôznych úrovní – nadpisy H2 až H5. Štruktúra nadpisov je taktiež dôležitá, a preto nadpis tretej úrovne musí mať nadradený nadpis druhej úrovne a pod.

A keďže vyhľadávače využívajú nadpisy na pochopenie textu, aj pri tvorbe nadpisov je dobré myslieť na kľúčové slová a snažiť sa ich použiť.

A aby ste si vedeli skontrolovať aktuálny stav svojich nadpisov, existuje užitočný doplnok do prehliadača Google Chrome – headingsMap, ktorý zobrazí nadpisy na stránke v štruktúrovanej podobe, a navyše vás upozorní na chyby v štruktúre.

5. Popisy obrázkov

Ako sme už povedali skôr, vyhľadávače sú stále iba stroje a nedokážu to čo človek. Preto im v niektorých veciach musíme dopomôcť a explicitne veci vysvetliť .
To sa dá využiť pri obrázkoch, ktoré vyhľadávače nedokážu analyzovať – dokážu iba prečítať názov obrázka, ktorý im však nemusí poskytnúť všetky informácie.

Na doplnenie dodatočných informácií slúži tzv. alternatívny text obrázka, v ktorom popíšeme čo sa na danom obrázku nachádza.
Opäť sa pritom jedná o ideálne miesto kde môžeme využiť kľúčové slová, a tým dopomôcť svojmu SEO.

6. Založte si lokálny profil na Google Maps

Ak je vaša stránka spojená s konkrétnou firmou, či organizáciou, odporúčame vám založiť si aj lokálny profil na Google Mapách. Ten vám môže pomôcť so získaním nových zákazníkov, ktorý hľadajú vaše služby či produkty v danej lokalite, ale tiež môže pomôcť s pozíciami vášho webu vo vyhľadávačoch.

Nezabudnite preto v lokálnom profile pridať aj štítky a popis vašich služieb, ktoré budú obsahovať dôležité kľúčové slová. Dôležité je aj získavať recenzie od vašich zákazníkov či návštevníkov, ktoré dodávajú vášmu profilu väčšiu váhu.

Obsah je stále kráľ

Vyššie popísané techniky vám síce môžu zlepšiť pozície vo vyhľadávačoch, ale stále platí, že najväčšiu váhu má samotný obsah stránky. Preto tvorte webstránky, kde návštevníci nájdu to, čo hľadajú a radi sa budú vracať.

Ale pozor! Všetkého veľa škodí, a to platí aj v tomto prípade – ak to v niektorom kroku preženiete, môže sa dostaviť presne opačný efekt a vaše pozície sa výrazne zhoršia. Obsah stránky teda nikdy netvorte pre vyhľadávače, ale predovšetkým pre používateľov!

Chcete pomôcť so SEO optimalizáciou? Napíšte nám!

Napíšte nám Zavolajte nám