Semináre

Semináre

Odborné semináre pre lepší online marketing

Merateľnosť, rýchlosť a bezprostrednosť patria medzi najcennejšie parametre komunikácie cez online médiá. Záleží nám preto, aby si naši klienti sami vedeli manažovať svoju online komunikáciu. Preto pripravujeme sériu odborných workshopov z online marketingu. Vyberte si kurz podľa Vašich potrieb.

Skúsenosti z praxe

Nevyučujeme teóriu a poučky, ale delíme sa o reálne skúsenosti, ktoré sme nadobudli popri dlhodobej práci v našej online marketingovej agentúre. Vždy sa na problém pozeráme z pohľadu klienta, hľadáme spôsoby ako ušetriť a kde je najväčší potenciál.

Individuálny prístup

Semináre sa konajú vo veľmi malých skupinách. Len tak vznikne dostatočný priestor pre úplné pokrytie témy a na zodpovedanie všetkých otázok, ktoré môžu vzniknúť.

Certifikovaní lektori

Všetci naši lektori musia byť držiteľmi aspoň jednej odbornej certifikácie v online marketingu. Na získanie certifikácie musia splniť odborné skúšky niekoľkokrát ročne a svoje vzdelávanie si pravidelne dopĺňajú. Odborným garantom je Juraj Frank – oficiálny certifikovaný školiteľ Google nástrojov.

Mám záujem o školenie

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Telefón

O aké školenie máte záujem (povinné)

 Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním a poskytovaním mojich osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. spoločnosti Volis International s.r.o., so sídlom Štefániková 19, 811 01 Bratislava, Slovenská republika. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.