Peugeot Slovakia

– príprava a produkcia video materiálov
– Sociálne siete
– Online kampane