Austrian Tourist Office

– Vypracovanie a realizácia online marketingovej stratégie
– Plánovanie a nákup médií
– AdWords kampaň