Odborný garant Trend Online Academy Jeseň 2014

Aktuálne informácie o prebiehajúcej konferencii Trend Online Academy nájdete na webe www.trendonline.academy
Snímka

 

 

Fotogaléria konferencie